X

مقالات و آموزش

02

فاضلاب صنایع غذایی I

فاضلاب صنایع غذایی با توجه ویژه به فاضلاب صنایع لبنی

مدیر سایت 0 68 رتبه مطلب: بدون رتبه

فاضلاب صنایع غذایی

توسعه اقتصادی و صنعتی، رشد جمعیت و بالا رفتن سطح رفاه عمومی، افت کمی و کیفی منابع آب را در پی داشته و مدیریت آن را روز به روز پیچیده تر کرده است. رشد سریع صنایع تولیدی کشور که عموما بدون توجه به کفایت منابع آب صورت پذیرفته است مشکلات عدیده ای را در تخصیص آب کافی به نقاط مختلف مصرف ایجاد کرده است و فشار بیشتری بر منابع آب های زیر زمینی در بسیاری از دشت های کشور وارد نموده است. به اعتتقاد کارشناسان مسائل آب، مقابله با مشکلات ناشی از افت کمی و کیفی منابع آب، بدون طرح ریزی و اجرای برنامه های عملی و کاهش مصرف، تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد از آن را امکان پذیر نخواهد بود.

پروبیوتیک ها

میکرواورگانیسم های پروبیوتیک و خواص آنها

مدیر سایت 0 73 رتبه مطلب: 5/0

در طی چند دهه گذشته مصرف فراورده های تخمیری حاصل از شیر به ویژه ماست به میزان زیادی افزایش یافته است و اثرات سلامت بخش آن و سایر فراورده های تخمیری شیر در مطالعات مختلفی نشان داده شده است. لذا به منظور افزایش سلامت مصرف کنندگان فرآورده های شیری تخمیری متعددی با استفاده از باکتری های پروبیوتیکی تولید گردید.

بسته بندی

بسته بندی ، انواع آن و مزایا و معایب

مدیر سایت 0 198 رتبه مطلب: بدون رتبه

 در گذشته از ظروف شیشه ای، چوبی و چرمی برای ذخیره کالاهای جامد و مایع استفاده می شد. رویدادی که پیشتاز عصر جدید بود ورود پلیمرها به عرصه صنعت در دهه ۱۹۶۰ بود. در حال حاضر اصول علمی و مهندسی بیش از پیش در حوزه بسته بندی و به ویژه در بسته بندی غذا مورد تأکید قرار می گیرد.

RSS
1234
دی ان ان