X

مقالات و آموزش

02

بسته بندی

بسته بندی ، انواع آن و مزایا و معایب

مدیر سایت 0 79 رتبه مطلب: بدون رتبه

 در گذشته از ظروف شیشه ای، چوبی و چرمی برای ذخیره کالاهای جامد و مایع استفاده می شد. رویدادی که پیشتاز عصر جدید بود ورود پلیمرها به عرصه صنعت در دهه ۱۹۶۰ بود. در حال حاضر اصول علمی و مهندسی بیش از پیش در حوزه بسته بندی و به ویژه در بسته بندی غذا مورد تأکید قرار می گیرد.

صمغ ها و کاربرد آنها در صنایع غذایی

استفاده از صمغ ها در فرآورده های غذایی از قرن ها پیش مرسوم بوده است. این ترکیبات تقریبا در تمام مواد غذایی طبیعی وجود داشته و نقش بسزایی در خواص ساختاری و بافتی مواد گیاهی ایفا میکنند.

مدیر سایت 0 223 رتبه مطلب: بدون رتبه

صمغ ها

استفاده از صمغ ها در فرآورده های غذایی از قرن ها پیش مرسوم بوده است. این ترکیبات تقریبا در تمام مواد غذایی طبیعی وجود داشته و نقش بسزایی در خواص ساختاری و بافتی مواد گیاهی ایفا میکنند. اکثر فرایند های غذایی باعث تغییر خصوصیات بافتی مواد غذایی میشوند که عمدتا از تغییر در محتوای رطوبتی انها یا حالت فیزیکی آب آنها ناشی میگردد. به این ترتیب که مقداری از آب یا کل آن برداشته میشود نظیر فرایند خشک کردن، یا آب موجود در طول فرآیند تبخیر میگردد مانند عملیات بلانچینگ یا پخت. بنابراین تغییر در مقدار آب یا حالت فیزیکی آب، تا حد زیادی مسئول تغییرات خواص بافتی مواد غذایی فرآیند نشده میباشد.

همزن در صنایع غذایی

همزن صنعتی ماشینی است که در صنایع مختلف غذایی شیمیایی دارویی و آرایشی برای به هم زدن مواد فرایندی مورد استفاده قرار میگیرد

مدیر سایت 0 232 رتبه مطلب: 4/5

همزن صنعتی ماشینی است که در صنایع مختلف غذایی شیمیایی دارویی و آرایشی برای به هم زدن مواد فرایندی مورد استفاده قرار میگیرد. هم زنی با ایجاد حرکت فاز مایع بدست میآید که برای این کار از پروانه استفاده میشود. به این خاطر در هم زن های مکانیکی از چرخش پروانه استفاده میشود. توده مواد میتواند از مواد مختلفی تشکیل شده باشد.همزن صنعتی ماشینی است که در صنایع مختلف غذایی شیمیایی دارویی و آرایشی برای به هم زدن مواد فرایندی مورد استفاده قرار میگیرد. هم زنی با ایجاد حرکت فاز مایع بدست میآید که برای این کار از پروانه استفاده میشود. به این خاطر در هم زن های مکانیکی از چرخش پروانه استفاده میشود. توده مواد میتواند از مواد مختلفی تشکیل شده باشد.همزن صنعتی ماشینی است که در صنایع مختلف غذایی شیمیایی دارویی و آرایشی برای به هم زدن مواد فرایندی مورد استفاده قرار میگیرد. هم زنی با ایجاد حرکت فاز مایع بدست میآید که برای این کار از پروانه استفاده میشود. به این خاطر در هم زن های مکانیکی از چرخش پروانه استفاده میشود. توده مواد میتواند از مواد مختلفی تشکیل شده باشد.

RSS
1234
دی ان ان